Herfølge Gymnastik- & Idrætsforening

Herfølge Gymnastikforening

Om Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening


Foreningen blev stiftet den 4. oktober 1922 ved et møde afholdt i Herfølge Forsamlingshus.
Første formand var pottemager Ingvard Nielsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ungkarl Valdemar Andersen, overmontør O. Jensen, smed Viggo Jensen, fru Asta Hansen, uddeler Ingvar Olsen og typograf Hans Maimann.

På Generalforsamlingen den 16. februar 2023 blev det besluttet at ændre foreningens navn til Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening. Årsagen til navneskiftet er, at foreningens aktiviteter skal afspejle de forskellige sportsgrene der er i foreningen og derfor blev Idræt tilføjet.
Foreningen har i tidens løb haft 17 formænd.
I dag bestrides formandsposten af Brian Nielsen, som er nyvalgt ved generalforsamlingen i 2023.
Foreningen er flerstrenget og består af forskellige afdelinger, som hver har sit ansvarsområde.
 
For tiden dyrkes gymnastik (herunder Zumba, Afspænding, Power motion, træning til idrætsmærket og Trim), badminton og volleyball.
Tidligere har man også haft dilettant, folkedans, håndbold, line dance, stavgang og svømning på programmet.
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores side
Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening (HGI)