Herfølge Gymnastik- & Idrætsforening
Herfølge Gymnastikforening
 

Indkaldelse til generalforsamling
Herfølge Gymnastik og Idrætsforening afholder ordinær general-
Forsamling tirsdag d. 6. februar 2024 kl. 18.30 i mødelokalet i
Herfølge hallen.
 
Dagsorden 
1.      Valg af dirigent 
2.      Valg af referent og stemmetællere
3.      Aflæggelse af foreningens beretning  
4.      Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab for 2023 til godkendelse samt  
          orientering om budgettet for 2024          
5.      Indkomne forslag 
6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år
 • Kim Bertram
 • Stine Korte Jensen                         
 • Sylvia Miklas        
 
7.     Valg af 2 suppleanter for 1 år:
 • Birgit Swartz
 • Vakant
 
8.     Valg af registreret/statsautoriseret revision
 • Bestyrelsen anbefaler genvalg af Beierholm.
 
  9.     Eventuelt
 
 
Forslag til generalforsamling
Forslag til generalforsamlingen skal sendes til Brian Nielsen på mail briannielsen1971@gmail.com  og skal i henhold til vedtægten være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen dvs. senest den 23. januar 2024.
 

Tilmelding til spisning kl. 18.00 skal sendes til Brian Nielsen på mail briannielsen1971@gmail.com senest den 26. januar 2024.
 
Med venlige hilsen          
Bestyrelsen

          Formand                                Brian Nielsen                        
          Næstformand                      Johnny Petersen                 
          Referent/best.medlem       Pia Belt
          Bestyrelsesmedlem            Kim Bertram                         
          Bestyrelsesmedlem            Stine Jensen                           
          Bestyrelsesmedlem            Conny Nielsen
          Bestyrelsesmedlem            Sylvia Miklas                         
 
NYHED

Badmintion for Motionister
Alle kan deltage, begyndere og let øvede.
Du kan bare møde op og få en prøvetime.
Der er en træner til stede som sætter spillerne sammen på banerne.
Der orienteres om reglerne og der vil være mulighed for slagtræning.

Alder:
17-60 år.
Henvendelse:
Du møder bare op.
Sted:
Herfølgehallen onsdag kl. 17:00 til 18.30
Sæsonstart:
Onsdag 25. oktober 2023
Betaling:
900 kr. for sæsonen via hjemmesiden  http://www.herfoelgegymnastikforening.dk
Alder:
Fra 17 til 60 år.
Træner:
Brian Nielsen og Kim Bertram
Mobil:  Brian 30 30 22 54
Mail:    briannielsen1971@gmail.com

TRIM 50 år

TRIM har nu gennem 50 år været en af Herfølge Gymnastik- og Idrætsforenings sommeraktiviteter. Glade mennesker har mødtes hver tirsdag kl. 19 fra april til og med august.

TRIM deltagerne var oprindeligt både løbende og gående og deltog i flere åbne løb, fx. Danmarksstafetten, ligesom TRIM i en periode selv arrangerede et åbent løb.

TRIM har gennem årene udviklet sig til en aktivitet, der fortrinsvis tiltrækker gående. Efter en meget kort opvarmning deler vi os i 2 hold, der går med forskellig hastighed. Kl. 20 er alle tilbage på parkeringspladsen igen, hvor vi hyggesnakker og får lidt væske. "Hjemmebanen" har de seneste godt 10 år været Køge Ås.

Men TRIM har også udvidet sig, så der nu er enkelte ture lørdag eller søndag fra september til marts.

Der er endnu et par TRIM aftener tilbage i sommersæson 2023.

Så mød os på parkeringspladsen på Salbyvej 23 tirsdag kl. 19 til en dejlig gåtur, hvor du samtidig kan nyde sensommeren på Åsen.

Nyhed!  Springgymnastik  - kl. 17.00-18.30

05-11 år

Gymnastikholdet for børn i alderen 5-11 år tilbyder en sjov og engagerende træningsoplevelse i en time. Holdet fokuserer på at udvikle grundlæggende gymnastikfærdigheder og koordination gennem forskellige aktiviteter og øvelser. Børnene vil blive introduceret til gymnastikkens verden gennem legende og strukturerede øvelser, der hjælper med at forbedre deres balance, styrke, fleksibilitet og kropsbevidsthed. Træningen ledes af erfarne gymnastikinstruktører, der skaber en positiv og støttende atmosfære, hvor børnene kan udforske deres potentiale og opbygge selvtillid. På dette hold vil børnene blive udfordret og motiveret til at lære og vokse som gymnaster, samtidig med at de har det sjovt og socialiserer med andre børn på holdet.


Holdet er om onsdagen. De starter kl. 17.00-18.30, pris kr. 650,- 
Opstart september 2023 og I kan tilmelde jer her på hjemmesiden.

 

Om Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening (HGI)
Foreningen blev stiftet den 4. oktober 1922 ved et møde afholdt i Herfølge Forsamlingshus.

Foreningen er flerstrenget og består af forskellige afdelinger, som hver har sit ansvarsområde.

Foreningen har haft 100 års jubilæum i 2023 og det blev fejret med åbent hus, mange aktiviteter, underholdning samt mad og drikke.

På Generalforsamlingen den 16. februar 2023 blev der stillet forslag om at Gymnastikforeningen skulle ændre navn. Årsagen til forslaget om navneændringen udmunder i, at medlemsantallet er faldende og bestyrelsen vil gerne skilte med at foreningen bestyår af flere aktiviteter end gymnastik.
Forslaget til navneændringen var "Herfølge Idrætsforening". Det blev drøtet på genegraforsamlingen og der blev stillet et alternativt forslag som var  "Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening".
Det blev besluttet, at foreningens nye navn fremover er "Herføle Gymnastik- og Idrætsforening.

Nyheder & aktiviteterGymnastikafdelingen - HJÆLP!!!!


Vi står i den situation i gymnastikafdelingen, at vi mangler instruktører til vores børne/junior afd.
 
Ud for holdene står der, at instruktør mangler og der er fordi vi ikke har givet op endnu.

Vi søger stadig alt hvad vi kan og hvis du kan hjælpe må du meget gerne kontakte foreningen og høre nærmere.

Del budskabet. Vi vil så gerne kunne tilbyde holdene og glæde de mange børn. Det er ikke gymnaster vi mangler, men instruktører.

 

Fotos fra forårsopvisningen 2019

 • hold for børn og voksne
 • Bliv en del af en aktiv forening
 • Få undervisning af dygtige og dedikerede instruktører
Se fotos her
Kalender

Foreningen for små og store

 • Hold for børn og voksne

 • Bliv en del af en aktiv forening

 • Få undervisning af dygtige og dedikerede instruktører

Historien
Kalender
Kalender
Besøg vores side
Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening (HGI)