BERETNING FOR VOLLEYAFD 2012


Volleyafd. tæller pt. 29 personer, der aldersmæsig strækker sig fra midt i tyverne til først i tresserne.
Vi spiller forsat i Holmebækhallen tirsdage kl. 20.00.

Som tidligere år afsluttede vi sæsonen 2011-2012 hos undertegnede udendørs volley samt efterfølgende spisning.
Denne sæson startede i midten af august med god tilslutning lige fra start, mange af de "gamle" samt nogle nye.
Vi har deltaget i et enkelt stævne, dette foregik i Ishøj i november måned.

Lisbet Westerlin lagde hus til julefrokost, hvor alle medbragte en ret og hvor der efterfølgende var musik og dans.
Tak til Lisbet for at lægge hus til.

I januar blev vi igen inviteret til Holmebækcup, hvor der blev stillet med to hold.Efter stævnet var der spisning og dans til live-musik i kantinen.Tak til Bettina og Henrik der gjorde det muligt for os at deltage.

Næste sæson vil det være Claus Westerlin der står for volleyafd.da jeg ønsker at trække mig fra denne post.
Sæsonen forventes at slutte i juni måned.

Carl-Erik Andersen Volleyafd.
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores side
Herfølge Gymnastikforening