Om Herfølge Gymnastikforening

Herfølge Gymnastikforening blev stiftet den 4. oktober 1922 ved et møde afholdt i Herfølge Forsamlingshus.

Første formand var pottemager Ingvard Nielsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ungkarl Valdemar Andersen, overmontør O. Jensen, smed Viggo Jensen, fru Asta Hansen, uddeler Ingvar Olsen og typograf Hans Maimann.
 
Foreningen har i tidens løb haft 16 formænd.
I dag bestrides formandsposten af Lone Hillestrøm, som er nyvalgt ved generalforsamlingen i 2013.
Foreningen er flerstrenget og består af forskellige afdelinger, som hver har sit ansvarsområde.
 
For tiden dyrkes gymnastik (herunder Hop-Shop, træning til idrætsmærket og Trim), badminton og volleyball.
Tidligere har man også haft dilettant, folkedans, håndbold, line dance, stavgang og svømning på programmet.
 
Herfølge Gymnastikforening er medlem af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI), hvor vi i mange år har hørt under DGI Præstø Amt, men i efteråret 2006 er skiftet til DGI Roskilde. Efter sammenlægningen af DGI Roskilde og DGI Vestsjælland, har Herfølge Gymnastikforening i foråret 2013 meldt sig ind i DGI Storstrømmen, hvor både badmintonafdelingen og gymnastikafdelingen føler størst tilhørsforhold.
Foreningen er også medlem af Danmarks Gymnastik Forbund (DGF). Desuden er vi med i Herfølge-Hallens repræsentantskab (2 medlemmer), og vi har 1 repræsentant i Herfølge Borgerforening.
 
Foreningen har p.t. 2 æresmedlem:
 
Harald Hansen, som tidligere både har været formand for foreningen og i en lang periode instruktør for foreningens herrehold.

Jette Nielsen, som tidligere både har været formand for foreningen og i en lang periode instruktør for foreningens mange småbørnshold.
Herfølge Gymnastikforening