Herfølge Gymnastikforening
Herfølge Gymnastikforening

Om Herfølge Gymnastikforening


Herfølge Gymnastikforening blev stiftet den 4. oktober 1922 ved et møde afholdt i Herfølge Forsamlingshus.
Første formand var pottemager Ingvard Nielsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer var ungkarl Valdemar Andersen, overmontør O. Jensen, smed Viggo Jensen, fru Asta Hansen, uddeler Ingvar Olsen og typograf Hans Maimann.
Foreningen har i tidens løb haft 16 formænd.
I dag bestrides formandsposten af Lone Hillestrøm, som er nyvalgt ved generalforsamlingen i 2013.
Foreningen er flerstrenget og består af forskellige afdelinger, som hver har sit ansvarsområde.
 
For tiden dyrkes gymnastik (herunder Hop-Shop, træning til idrætsmærket og Trim), badminton og volleyball.
Tidligere har man også haft dilettant, folkedans, håndbold, line dance, stavgang og svømning på programmet.
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores side
Herfølge Gymnastikforening