Herfølge Gymnastik- & Idrætsforening

Herfølge Gymnastikforening

Samværspolitik


Samværspolitik for Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening


Foreningens samværspolitik har til formål at skabe et trygt og godt miljø i forbindelse med klubbens forskellige aktiviteter.

Mobning
I Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening skal der være en tone og respekt for hinanden, så ingen føler sig forulempet, mobbet eller lignende.

Foreningen ser det ikke som sin opgave at opdrage vores børne- og ungdomsmedlemmer. Dette overlader vi til forældrene. Det betyder absolut ikke, at vi accepterer mobning eller anden forulempende adfærd. Vi forventer derfor, at alle, der er tilknyttet foreningen, optræder med respekt over for idrætten og dens deltagere.

Vi accepterer ikke:
- verbale eller fysiske trusler
- udøvelse af fysisk eller psykisk vold
- at man generer andre med upassende navne, m.m.

Forventninger til forældre/udøvere
Vi forventer, at forældrene bakker op om aktiviteten ved at følge de anvisninger, instruktørerne kommer med.
Vi forventer, at udøverne møder op til træning til tiden - og klædt i tøj, der passer til aktiviteten.

Samvær mellem instruktører/ledere og udøvere
Følgende retningslinjer er opstillet for at undgå misforståelser og rygtedannelser samt forhindre overgreb på børne- og ungdomsmedlemmer:

Foreningen indhenter hvert år børneattester på alle instruktører/ledere og er endvidere opmærksom på indholdet af straffelovens § 223 (skolelærerparagraffen).

Instruktører/ledere bør ikke gå alene med et enkelt barn i omklædningsrummet.

Instruktører/ledere må ikke færdes i omklædningsrummet for det modsatte køn.

Instruktører/ledere skal være opmærksomme på omgangstonen på holdene. Hvis de ser/hører noget, som kan virke stødende på andre børn/udøvere, bør de sige fra og tilkendegive, at det ikke accepteres i vores forening.

Instruktører/ledere skal være opmærksomme på, at overgreb på børn ikke kun behøver at være af fysisk karakter, men også kan være af psykisk karakter.

Løse rygter om evt. overgreb på børn kan forpeste atmosfæren i foreningen. De skal derfor ikke ignoreres, men hurtigt bringes frem i lyset. Enhver, der hører om et sådant rygte, skal omgående forelægge sagen for bestyrelsen.

Hvis en instruktør/leder føler at være kommet i en situation, der kan misforstås af andre, skal han/hun kontakte et bestyrelsesmedlem, som vil føre samtalen til protokols. Derved får eventuelle fejlagtige misforståelser eller rygter ikke lov til at sprede sig.

Bestyrelsen har pligt til at tage sådanne henvendelser alvorligt og skal reagere hurtigt på dem. Følsomme oplysninger behandles med diskretion.

Henvendelse til/fra pressen i forbindelse med personsager foregår altid via formanden for Herfølge Gymnastikforening.

Særligt vedr. færden i omklædningsrum, undervisningslokaler m.m.
Alle færdes i lokaler og haller efter de for lokalet/hallen opsatte regler. Det er en selvfølge, at du efterlader lokalet, som du selv ønsker at modtage det.

Der skal være respekt for forskelligheder og religion.
Der skal være respekt for inventar.

Dameomklædningsrummet er for hunkøn, og herreomklædningsrummet er for hankøn!

Hvis en instruktør har grund til at tro, at nogen er i fare/kommet til skade i omklædningsrummet for det modsatte køn, skal instruktøren banke på/gøre anråb og først gå ind i det pågældende omklædningsrum, når ingen protesterer.

Alkohol
Der henvises til gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol. Der må ikke nydes alkohol i omklædningsrummene.

Medicin/sygdomme
Vi beder udøvere/forældre informere instruktøren, hvis en udøver modtager livsvigtig medicin/lider af en sygdom (for eksempel i tilfælde af astma eller diabetes).

Herfølge Gymnastik og Idrætsforening
8. juni 2011
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores side
Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening (HGI)