Herfølge Gymnastik- & Idrætsforening
Herfølge Gymnastikforening

Uddeling af idrætsmærker 2015


Herfølge Gymnastikforening – Idrætsmærket


Beretning sæson 2015

Der er i sæson 2015 erhvervet 16 idrætsmærker, 1 ungdomsmærke, 5 kvinder og 10 mænd spændende fra ungdomsmærke 14 år til guld 47. Det er en tilbagegang på 1 stk.
Tilbagegangen skyldes primært skader. Men der har dog været en tilgang af ungdom, ungdomsidrætsmærket 14 år. Eva Skovly, guld 37, havde overtalt et af sine børnebørn til at deltage. Det var en positiv oplevelse både for Rosa som os andre. Vi håber at se hende igen i sæson 2016.

Sæsonen startede mandag den 13. april 2015 i Herfølgehallen , hal b., med den indendørs træning. Prøvetagningen fandt sted den 27. april med efterfølgende hygge.
Den 4. maj 2015 startede den udendørs træning på Atletikstadion i Køge. Sidste gang var den 22. juni 2015 med efterfølgende hygge i atletikforeningens klubhus.

Udholdenhedsprøverne, gang og cykling, blev afholdt i Herfølge og omegn den 18. maj 2015. med start fra Herfølge Svømmehal.

Uddeling af tagne mærker fandt sted i Herfølgehallens mødelokale den 16. november 2015. under hyggelige former med sang, kaffe, the, øl og vand samt kage leveret at Per Jensen.
Per ville meget gerne give kage i dagens anledning, Per skulle nemlig have guld 40, og det skulle fejres, synes han.
Vi har i udvalget besluttet, at når der er 0 ved et taget idrætsmærke udløser det en lille erkendtlighed. Den beslutning har vi taget på efterfølgende bevilling af gymnastikudvalget.

Ansøgning for den kommende sæson er afsendt og der er afholdt planlægningsmøde den 26. januar 2016.
Træning indendørs i Herfølgehallen, hal b, vil foregå i april måned. Herefter rykker vi til Køge Atletikstadion. Med sidste gang i juni måned, inden skolerne går på sommerferie. Udholdenhedsprøverne afvikles som sædvanlig med start fra ved Herfølge Svømmehal.

M.h.t. kontingent har det i en del år stået på standby, nemlig kr. 200,00. Dette er vi selvfølgelig glade for. Vi håber gymnastikudvalget igen vil se positivt på en 0 stigning, det betyder en del for økonomien, da foreningens idrætsmærketagere alle er ”op i årene”. Mærkenr. afspejler dette.

Vi er stadig 5 idrætsmærkedommere i foreningen, som også siger mange tak for trøjen fra gymnastikudvalget.
Til slut en stor tak til idrætsmærkedommere, idrætsmærketagere samt foreningens bestyrelse for godt samarbejde og altid godt humør. Også en stor tak til jer der bager kage til ”hyggestunderne”, men det tæller stadig ikke med i pointgivningen.

Det er aldrig for sent at komme i gang med at motionere, så mit ønske for den kommende sæson er, at der må ske en fremgang. Idrætsmærketræning kunne være en ny motionsform. Men dette er måske ”ønsketræning”.

P.u.v  Sonja
Bliv medlem
Info tekst
Bliv medlem
Kalender
Besøg vores side
Herfølge Gymnastik- og Idrætsforening (HGI)